ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสกลนคร

งดแสดงราคา
ขายขายบ้าน ขายที่ดิน สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารกสิกรไทย ในจังหวัดสกลนคร

ค้นพบ 165 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 260,000
ขนาด : 0-0-94.00
ที่ตั้ง : อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 317,000
ขนาด : 0-0-73.00
ที่ตั้ง : ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : ที่ดินว่างเปล่า
ราคา : 358,000
ขนาด : 0-1-79.00
ที่ตั้ง : ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 545,000
ขนาด : 1-0-76.00
ที่ตั้ง : ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 561,000
ขนาด : 0-0-42.00
ที่ตั้ง : บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 575,000
ขนาด : 0-1-64.00
ที่ตั้ง : โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 622,000
ขนาด : 0-0-66.00
ที่ตั้ง : ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 656,000
ขนาด : 0-1-9.00
ที่ตั้ง : นาโพธิ์ กุสุมาลย์ สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 677,000
ขนาด : 0-1-89.00
ที่ตั้ง : วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 708,000
ขนาด : 0-1-28.00
ที่ตั้ง : โพนงาม อากาศอำนวย สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 719,000
ขนาด : 0-1-27.00
ที่ตั้ง : บ่อแก้ว บ้านม่วง สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 733,000
ขนาด : 0-1-56.00
ที่ตั้ง : ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 744,000
ขนาด : 0-0-83.00
ที่ตั้ง : หนองหลวง สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 806,000
ขนาด : 0-0-81.00
ที่ตั้ง : แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 825,000
ขนาด : 0-0-73.00
ที่ตั้ง : แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 909,000
ขนาด : 0-1-16.00
ที่ตั้ง : ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 938,000
ขนาด : 0-2-10.00
ที่ตั้ง : แวง สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 948,000
ขนาด : 0-1-41.00
ที่ตั้ง : ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 953,000
ขนาด : 0-1-93.00
ที่ตั้ง : คำตากล้า คำตากล้า สกลนคร
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดสกลนคร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้าน ที่ดิน หลุดจำนองธนาคารกสิกรไทย บ้าน ที่ดิน ธนาคารยึด จังหวัดสกลนคร เช็คบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ค้นหาบ้าน ที่ดิน ติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ขายบ้าน ที่ดิน ติดธนาคารธนาคารกสิกรไทย ประกาศขายบ้าน ที่ดิน กรมบังคับคดี จังหวัดสกลนคร