ค้นหาสินทรัพย์รอจำหน่ายธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดสกลนคร

งดแสดงราคา
ขายขายบ้านเดี่ยว สินทรัพย์รอจำหน่ายของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในจังหวัดสกลนคร

ค้นพบ 89 รายการ


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 515,000
ขนาด : 80 ตร.ว.
ที่ตั้ง : พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 520,000
ขนาด : 199 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ต้นผึ้ง พังโคน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 575,000
ขนาด : 59 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 575,000
ขนาด : 260 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 610,000
ขนาด : 47.6 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 625,000
ขนาด : 67 ตร.ว.
ที่ตั้ง : พังขว้าง เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 640,000
ขนาด : 58 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 670,000
ขนาด : 80 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 755,000
ขนาด : 67 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ช้างมิ่ง พรรณานิคม สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 795,000
ขนาด : 111 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 850,000
ขนาด : 76 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เต่างอย เต่างอย สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 895,000
ขนาด : 244 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ดงหม้อทอง บ้านม่วง สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 900,000
ขนาด : 585 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 915,000
ขนาด : 282 ตร.ว.
ที่ตั้ง : นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 920,000
ขนาด : 217 ตร.ว.
ที่ตั้ง : พรรณา พรรณานิคม สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 955,000
ขนาด : 141 ตร.ว.
ที่ตั้ง : เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร
ดูรายละเอียดประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 975,000
ขนาด : 374.7 ตร.ว.
ที่ตั้ง : ค้อใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 995,000
ขนาด : 102 ตร.ว.
ที่ตั้ง : บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : บ้านเดี่ยว
ราคา : 1,050,000
ขนาด : 408 ตร.ว.
ที่ตั้ง : สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดสกลนคร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


บ้านเดี่ยวหลุดจำนองธนาคารอาคารสงเคราะห์ บ้านเดี่ยวธนาคารยึด จังหวัดสกลนคร เช็คบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ค้นหาบ้านเดี่ยวติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ขายบ้านเดี่ยวติดธนาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประกาศขายบ้านเดี่ยวกรมบังคับคดี จังหวัดสกลนคร