ค้นหาสินทรัพย์ ในจังหวัดสกลนคร

งดแสดงราคา
ขายขายโกดัง สินทรัพย์รอจำหน่ายทุกธนาคาร ในจังหวัดสกลนคร

ค้นพบ 9 รายการ


ประเภท : โกดัง
ราคา : 4,090,000
ขนาด : 0-1-91.10
ที่ตั้ง : ม่วง บ้านม่วง สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 5,081,000
ขนาด : 4-0-27.00
ที่ตั้ง : ท่าแร่ เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 7,202,000
ขนาด : 1-0-84.80
ที่ตั้ง : ธาตุเชิงชุม เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 9,914,000
ขนาด : 1-1-2.00
ที่ตั้ง : ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 12,318,000
ขนาด : 4-0-0.00
ที่ตั้ง : อากาศ อากาศอำนวย สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 13,788,000
ขนาด : 10-1-31.00
ที่ตั้ง : บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 14,312,000
ขนาด : 4-0-0.00
ที่ตั้ง : สามัคคีพัฒนา อากาศอำนวย สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 16,022,000
ขนาด : 7-1-41.00
ที่ตั้ง : กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร
ดูรายละเอียด


ประเภท : โกดัง
ราคา : 43,368,000
ขนาด : 3-2-5.00
ที่ตั้ง : ห้วยยาง เมืองสกลนคร สกลนคร
ดูรายละเอียดอำเภอในจังหวัดสกลนคร

ประเภทสินทรัพย์

+

ภาคเหนือ

ภาคกลาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคใต้

ภาคตะวันออก


โกดังหลุดจำนอง โกดังธนาคารยึด จังหวัดสกลนคร เช็คโกดังติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ค้นหาโกดังติดธนาคาร จังหวัดสกลนคร ขายโกดังติดธนาคาร ประกาศขายโกดังกรมบังคับคดี จังหวัดสกลนคร